שאלות נפוצות

החמצנו את מועד מתן החיסונים המתוכנן וקבענו תור למועד מאוחר יותר. האם יעילות החיסון נפגמת בשל העיכוב? האם יש להתחיל את סידרת החיסונים מחדש?

לא!
רווחי זמן בין מנות חיסון (כל חיסון) שהם ארוכים מהמומלץ אינם מבטלים את מנות החיסון שניתנו בעבר. מערכת החיסון זוכרת ואין צורך להתחיל את סידרת החיסונים מחדש. דחיית החיסון אינה פוגמת ביעילותו אלא דוחה את השגת ההגנה החיסונית המלאה.

<< חזור