הפטיטיס B בישראל

גרף התחלואה בצהבת נגיפית מסוג B , ביחס להחלת החיסון:

גרף התחלואה בצהבת נגיפית מסוג B