הפטיטיס A בישראל

גרף התחלואה של הפטיטיס A בישראל ביחס למתן החיסון:

גרף התחלואה של הפטיטיס A בישראל