מילון מונחים רפואיים

מילון מונחים רפואיים

מנינגיטיס – meningitis – דלקת קרום המח
אנצפליטיס – encephalitis – דלקת המח
אפיגלוטיטיס – epiglottitis – דלקת מכסה הגרון
הפטיטיס – hepatitis – דלקת כבד
פנקראטיטטיס – pancreatitis – דלקת הלבלב