פוליו בישראל

גרף התחלואה בפוליו בישראל, ביחס חהחלת החיסון:

גרף התחלואה בפוליו בישראל