המופילוס אינפלואנזה B בישראל

גרף התחלואה בהמופילוס אינפלואנזה B בישראל, ביחס להחלת החיסון:

גרף התחלואה בהמופילוס אינפלואנזה B בישראל