דיפטריה בישראל

גרף התחלואה בדיפטריה בישראל, ביחס להחלת החיסון:

גרף התחלואה בדיפטריה בישראל