שאלות נפוצות

למה לחסן כנגד אבעבועות רוח? האם אין מדובר במחלת ילדות קלה? הבנתי שהחיסון אינו מקנה הגנה ארוכת טווח בעוד שהמחלה הטבעית מקנה חיסון לכל החיים.

טוב שיש חיסון!
למרות שאבעבועות רוח נתפסת כמחלת ילדות קלה, מטרידה אומנם , אך חולפת מאליה היא גורמת לעיתים לא רחוקות לסיבוכים, לאשפוזים ובמקרים נדירים אפילו לתמותה (מדי שנה נפטרים בישראל 1-2 ילדים מסיבוכי אבעבועות רוח). הנגעים שמופיעים בעור מהלך המחלה עלולים להותיר צלקות , להוביל לזיהומים חיידקיים אלימים, כמו גם דלקת ראות , סיבוכים נוירולוגיים, דלקת כבד, דלקת פרקים ועוד.
הניסיון שנצבר מראה כי החיסון מונע כמעט באופן מוחלט את הצורות הקשות של המחלה ומביא לירידה בולטת באשפוזים ובתמותה בעקבות המחלה. כיום החיסון ניתן בשתי מנות כחיסון שיגרה (כחלק מהחיסון המרובע: בצרוף עם החיסון לחצבת, אדמת וחזרת) בגיל שנה ובכיתה א'. מתן שתי מנות חסון גורם לזיכרון חיסוני ארוך טווח בדומה להגנה המוקנית על ידי המחלה הטבעית.

<< חזור