טענות נפוצות

המחלות החלו להעלם עוד לפני החיסונים בזכות השיפור בסניטציה ובהיגיינה

טיעון מאד נפוץ בספרות האנטי חיסונית הוא שהמחלות החלו להעלם לפני החיסונים בזכות השיפור בסניטציה ובהיגיינה.
אין ספק שלשיפור בתנאים הסוציואקונומיים הייתה השפעה על התחלואה:
תנאי חיים משופרים הורידו הידבקות. ירידה בשיעור הילודה, ושיפור בצפיפות הדיור, הורידו את המגעים בסיכון, ואת ההעברה.
תזונה משופרת וטכנולוגיות רפואיות, מעירוי נוזלים ואנטיביוטיקה, ועד הטכנולוגיות המשוכללות של טפול נמרץ, העלו את ההישרדות ממחלות.
אבל, אפילו מבט שטחי ומהיר בעקומות ההיארעות של המחלות לאורך השנים יראה באופן ברור את ההשפעה הישירה של החיסונים על ההורדה הדרמטית של שכיחות המחלות המדבקות:
כאשר מסתכלים על גרף התחלואה בחצבת ניתן לראות עליות וירידות לאורך השנים, אך הירידה המשמעותית והקבועה בהיארעות המחלה, הופיעה עם התחלת החיסון ב 1963 . 
 קישור לגרף ההארעות בחצבת בארה"ב – אתר ה CDC
תמונה דומה ניתן לראות גם לגבי הדיפטריה בשנות ה 20 , והטטנוס בשנות ה 40 .

שלוש הדוגמאות הבאות לקוחות מחיסונים שהוכנסו לשגרת החיסונים לאחרונה, בשנות ה-90 של המאה הקודמת (1990-2000).
בתקופה זו הוכנסו בארץ החיסונים כנגד המופילוס אינפלואנזה B ,הגורם לדלקת קרום המוח, וכנגד צהבת נגיפית מסוג A, ובארה"ב הוכנס לשגרה החיסון כנגד אבעבועות רוח.
בתקופת הזמן הזו לא חלו שנויים משמעותיים בתחום הסניטציה וההיגיינה בישראל או בארה"ב אך הכנסת החיסונים הללו הביאה לירידה דרמטית בתחלואה ובתמותה מהמחלות הללו .

תרשים אירועי זיהום לעומת מנות חיסון

כך שהנתונים והגרפים הללו מראים בצורה ברורה כי החיסונים הם האחראים להורדה הדרמטית של התחלואה והתמותה ממחלות מדבקות שונות, ולגורמים אחרים כמו השיפור בהיגיינה יש תפקיד משני והרבה פחות משמעותי.

References
1. Dagan R. et al. JAMA. 2005;294:202-10.
2. Varicella incidence. MMWR, September,2003;52:884-5.

<< חזור